Cookies

Inleiding

Schrauwen Corrosietechniek verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Schrauwen Corrosietechniek. En door het contactformulier verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegevens

Schrauwen Corrosietechniek behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Schrauwen Corrosietechniek verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. Schrauwen Corrosietechniek verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

De website Schrauwen corrosietechniek.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Schrauwen Corrosietechniek beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Schrauwen Corrosietechniek na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Schrauwen Corrosietechniek gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Schrauwen Corrosietechniek website en hun functionaliteit.

Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Schrauwen Corrosietechniek inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en bezoekduur. Op deze manier kan Schrauwen Corrosietechniek de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Schrauwen Corrosietechniek kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vind u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vind u hier.

Beveiliging

Schrauwen Corrosietechniek heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website van Schrauwen Corrosietechniek zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Schrauwen Corrosietechniek kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Schrauwen Corrosietechniek, dan kunt u deze richten aan Schrauwen Corrosietechniek, Groene Kruisweg 6A, 3281 KB Numansdorp, tel: 0186 65 17 90 of per e-mail: info@schrauwencorrosietechniek.nl

Wijziging van Privacy Statement

Schrauwen Corrosietechniek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Schrauwen Corrosietechniek adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.